Barn som pårørende

Hvem er barn som er pårørende?

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Det er mange årsaker til at barn er pårørende eller at hverdagen blir vanskelig.​ Det kan være forhold i familien som:

  • psykisk sykdom, fysisk sykdom eller skade
  • demens
  • misbruk av alkohol eller rusmidler
  • når noen av de nærmeste dør
  • samlivsbrudd
  • store økonomiske utfordringer
  • å være vitne til vold i familien
  • forelder som sitter i fengsel

Kontakt oss

Vi oppfordrer alle som er bekymret for et barn som er pårørende til å ta kontakt med Risør helsestasjon eller spørre etter barneansvarlig i den helseinstitusjonen eller etaten som er tilknyttet situasjonen.   

Barneansvarlige i ulike institusjoner eller helsesykepleier kan ha samtaler og har fine hjelpemidler for barn som er pårørende. 

Helsepersonell er lovpålagt å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging for mindreårige barn som er pårørende, helsepersonelloven §10a  og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a.

Se også disse nettsidene