Helsetjeneste i videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole er for alle elever på skolen. Tjenesten er gratis.

Du er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse. Du kan få veiledning i samliv og prevensjon. Det er også mulig å komme innom bare for en prat.

Helsesykepleier deltar i VIP-undervisning og gjennomfører vaksinasjon mot meningokokkvirus av russen.

Russen har samlinger med helsesykepleier om helseinformasjon og råd i russetida. 
Les råd for beskyttelse mot hjernehinnebetennelse.

Du finner mer informasjon om helsetjeneste til unge på disse nettsidene:

www.helsenorge.no/skolehelsetjeneste

psykisk helsehjelp for barn og unge – helsenorge.no

Helsepersonell har taushetsplikt. Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig og henviser videre ved behov.

Helsesykepleier er tilgjengelig på Risør videregående skole på mandager på kontoret sitt i administrasjonsbygget.  Helsesykepleier Renate Arntsen, tlf. 90 22 91 24.

Psykiatrisk sykepleier fra Psykisk helse er tilgjengelig en dag i uka. Finn kontaktinformasjon til helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier her: Risør videregående skoles hjemmeside.

Du kan også kontakte Risør Helsestasjon tlf. 37 14 97 65 eller sende sms til 94 50 84 19 dersom du trenger avtale på Helsestasjon for ungdom utenom tilbudet på videregående skole.

Helsestasjon for ungdom er åpen i Kragsgata 48B hver onsdag kl. 14-16.