Jordmor og svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorg er et kommunalt tilbud til gravide og deres partner for å bidra til god helse og trivsel under svangerskapet. Jordmor foretar helseundersøkelser av gravide, gir råd og veiledning og henviser til spesialist ved behov. De fleste gravide går til lege og jordmor i svangerskapet. Jordmor kan sette av god tid til samtaler om jobbsituasjon, aktivitet, følelser og endringer som skjer underveis. Jordmor følger anbefalingene om svangerskapsomsorg fra Helsedirektoratet.

Fødselsforberedelse starter allerede ved et ønske om å få barn. Både mors og fars kosthold og livsstil har betydning for befruktning og fosterets utvikling, og jordmor kan gi råd og veiledning i forbindelse med dette. Riktig ernæring og stoppe inntak av tobakk og alkohol er viktig, og det er også viktig å vurdere bruk av medisiner. Det anbefales at mor starter med å ta folat allerede flere uker før befruktning, og fortsetter med dette de første ukene i svangerskapet.

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen.
Ta kontakt på Risør Helsestasjon tlf. 37 14 97 65 for å avtale time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Jordmor setter av tid til å snakke om dine opplevelser underveis i svangerskapet, forberedelse til fødsel og tiden med barnet etterpå.   Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet. I Risør arrangeres dette 2-4 ganger årlig, avhengig av antall interesserte.

Foreldrepakka fra Stine Sofies Stiftelse

 

 

 

Et gratis informasjonsprogram fra Stine Sofie Stiftelse. Her finner du 10 smarte tips til blivende og nybakte foreldre og veiledningsfilmer om trøst, promp og rap

Pris

Tjenesten er gratis.

Referanser