Legevakt

Legevakten i Arendal er en interkommunal legevakt for kommunene Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Pasienter som ringer  legevaktsentralen på 116 117 på dagtid, henvises/oppfordres til å ta kontakt med fastlegen. Legevakten er sikkerhetsnettet hvis fastlegen eller dennes vikar ikke er tilgjengelig, og pasienten trenger rask behandling utenfor tidsrommet hverdager 08.00-15.00.

Legevaktens oppgaver

Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling – ut fra en faglig vurdering – ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag, eller til pasientens faste lege er tilgjengelig. De aller fleste sykdomstilfeller behandles best av den faste legen som kjenner pasienten godt. Dette gjelder også øyeblikkelig behov for hjelp som oppstår på dagtid.Pasientene skal ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger og de skal møtes med høflighet, respekt og forståelse.

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

Åpningstider

Legevakten i Arendal er døgnåpen.

AMK/113

AMK håndterer 113-meldinger ved akutte livstruende sykdommer og ved større ulykker. Det følges fastlagte prosedyrer.

Køording og ventetid

Ved behov for hjelp anbefales det å ringe legevaktnummeret (116 117) før du eventuelt reiser til Legevakten. Vakthavende sykepleier vil da avgjøre om det er behov for å komme til legevakten. Legen avgjør om det er nødvendig å reise hjem til pasienten.
Legevakten har ingen ordinær køordning. Ut fra en faglig vurdering vil det som haster mest gå foran det som kan vente. Når du ringer, vil du få oppgitt en omtrentlig tid for når du kan komme inn til legen. Slik kan du på travle dager ta mesteparten av ventetiden hjemme istedet for på venterommet. Den oppgitte tid må ikke anses som en bindende avtale – det kan komme akutte tilfeller som må prioriteres.

Hvor ligger legevakten?

Legevakten i Arendal er på Arendal Sykehus HF, inngang fra Dydens vei.

Hverdager fra kl. 08.00-15.00 henvises pasienten til vakthavende lege i Risør ved et av legekontorene i Risør kommune ved henvendelse på telefon 116 117.