Om koronavaksinering i Risør

Koronavaksinasjon for høst/vintersesongen 2023/2024 er avsluttet i Risør kommune

Om Folkehelseinstituttet anbefaler nye runder med koronavaksinering, vil kommunen tilby dette og denne siden vil bli oppdatert.

Om du grunnet alvorlig sykdom eller behandling har blitt anbefalt av din behandlende lege å ta en oppfriskningsdose utenom vaksinasjonsrundene ber vi deg ta kontakt på telefon: 992 33 276.

Endringer i anbefaling om grunnvaksinasjon

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det har gjennom pandemien vært en høy oppslutning om koronavaksinasjonsprogrammet og i tillegg har mange gjennomgått covid-19 én eller flere ganger. Dette innebærer at de aller fleste har en form for grunnimmunitet mot SARS-CoV-2 og behovet for grunnvaksinasjon er mindre nå enn det var tidligere i pandemien.

For ytterligere informasjon: Informasjon om koronavaksine - FHI