Matlevering

Eldre og andre som ikke selv klarer den daglige matlagningen kan inngå en avtale om å få mat levert hjem. Tjenesten er ikke behovsprøvd.

Hva vi tilbyr 

Matlevering er en avtale om hjemkjøring av mat. Vår sjåfør leverer maten, og tar med bestilling for neste uke. Maten blir levert hver onsdag mellom klokken 10:00 og 13:00. 

Dersom du har en sykdom som tilsier at du trenger en bestemt type mat, er det mulig å bestille dette. 

Levering vil starte senest én uke etter inngått avtale. 

Ta kontakt med kjøkkenet på Frydenborgsenteret for mer informasjon og hjelp. Telefon 90 87 72 90.