Kreftkoordinator

Kreftkoordinator har kontor på Frydenborgsenteret. 
Du kan oppsøke henne på kontoret eller hun kan komme på hjemmebesøk til deg.
Pasienter, pårørende eller andre oppfordres til å ta kontakt for en uforpliktende prat

Årlig får rundt 38 000 mennesker en kreftdiagnose, og ca. 327 000 i landets kommuner har, eller har hatt kreft. Når flere får kreft, flere overlever kreft og flere lever lenger med kreft, øker behovet for tilgjengelige, tilrettelagte og koordinerte tilbud for kreftrammede. Kreftforeningen ønsker derfor med denne satsingen å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor.

Hva kan kreftkoordinatoren bidra med?

  • koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende
  • samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter i kommunene
  • være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
  • gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene
  • oversikt over relevante tilbud og tjenester i Risør
  • informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon (lindring) og omsorg ved livets slutt.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Formålet er å sikre trygghet og forutsigbarhet for deg som har fått kreft, samt at dine behov for oppfølging utover selve kreftbehandlingen blir avdekket og fulgt opp. 

Pakkeforløpet innebærer tilbud om 3 behovskartleggingssamtaler hvor den første foregår på sykehuset, og de to neste i kommunen. I Risør er det fortrinnsvis Kreftkoordinator som skal gjennomføre disse samtalene. Pr september 2023 er det i vårt distrikt pasienter med prostatakreft som får tilbudet, etter hvert skal det utvides til å gjelde alle kreftdiagnoser. 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - pasientbrosjyre.pdf (helsedirektoratet.no) 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet