BTI Handlingsveiledere

BTI Handlingsveileder beskriver et handlingsforløp på fire nivåer, fra 0 til 3.  Nivå 0 beskriver aktiviteter som skal bidra til at vi kommer fra egen undring til å dele denne med barnet det gjelder og/eller foresatte og sammen vurderer om det er behov for ekstra oppfølging og systematisk innsats.  Nivå 1 beskriver prosessen og arbeidet med å definere og gjennomføre tiltak i en tjeneste, «internt arbeid» i samarbeid med barnet og/eller foresatte.  Samarbeid mellom flere tjenester beskrives på nivå 2 for enkelt samarbeid og nivå 3 for mer krevende samarbeid.  Målet er at innsatsen skal fremme positiv utvikling for barnet.