Ung team

Frivillig tilbud for deg mellom 13-25 år som har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, har droppet ut av skole eller arbeidslivet, eller er i en vanskelig sosial situasjon. Støtte og hjelp til å komme ut i eller bli værende i skole, arbeid eller annen meningsfull aktivitet vil være et viktig fokus i oppfølgingen.  
 

Tilbudet kan inneholde

  • Strukturerte samtaler med fokus på din egen endringsprosess. 
  • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer. 
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter. 
  • Samarbeid med fastlege, foreldre/pårørende, NAV, skole og andre hjelpeinstanser. 
  • Koordinator og utarbeidelse av individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til og behov for dette. 

Hvor

Tilbudet kan gis hjemme hos deg, på psykisk helsetjenestes kontor eller andre steder som kan være aktuelle.