Seksuelle overgrep i parforhold - Relasjonsvoldtekter

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Forskning viser at i forhold der det forekommer vold, er det stor sannsynlighet for at det også forekommer seksuell vold. Allikevel er den seksuelle volden i parforhold ofte underkommunisert. Visste du at omtrent hver femte voldtekt som blir anmeldt er en voldtekt som har skjedd i en nær relasjon? Av de voldtektene som ble anmeldt i Norge i 2019, var 19,1 % relasjonsvoldtekter.

Hvorfor utøver noen seksuell vold mot partner eller kjæreste? Hvordan kan relasjonsvoldtekter forstås?

Stiftelsen Tryggere har et individuelt hjelpe- og sinnemestringstilbud til personer som har utøvd vold, inkl. seksuell vold. Mange menn har fortalt om seksuelle overgrep de har begått mot partner eller kjæreste. Dette har gitt kunnskap om personer som har utøvd relasjonsvoldtekter, hvordan overgrepene kan forstås og hvilke verktøy som kan være nyttige for å forebygge seksuelle overgrep i parforhold. Stiftelsen Tryggere har, med støtte fra Helsedirektoratet, laget en video som har fokus på temaet. 

I videoen forklarer de hva relasjonsvoldtekter er og hvor stort omfanget kan være. Deretter går de gjennom tre typer relasjonsvoldtekter som mange menn har fortalt om å ha utøvd. I videoen sier de noe om:

  • bruk av makt
  • maskulinitetsprosjekt
  • seksualitet
  • samtykke

Til slutt kommer de inn på noen momenter og temaer de har funnet svært nyttig å ta opp i samtaler både for å avdekke og forebygge seksuell vold.

Her finner du nettsiden om relasjonsvoldtekter, inkludert videoen.