Tilbud for voldsutsatte og -utøvere

Alle har rett til å føle seg trygge i sitt eget hjem, velge sine egne venner, velge skole og jobb og å fortelle om sine egne meninger uten at det fører til noen form for straff.  

Blir du utsatt for noe som er vondt og vanskelig, fra noen nær deg?

 • Føler du deg alene?
 • Er du redd for foreldrene dine og/eller noen andre voksne i eller utenfor familien?
 • Gjør den som du er redd for, det vanskelig for deg å treffe andre i familien/venner?
 • Truer den du er redd for med vold?
 • Gjør den du er redd for deg flau og lei deg foran andre?
 • Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
 • Sier den som gjør det vonde eller det du ikke liker at den gjør med deg at de ikke gjør det eller at du ikke får lov til å fortelle om det til andre?
 • Truer den du er redd for med at noe vil skje med deg eller noen andre hvis du forteller om det som har skjedd?
 • Sier den som gjør noe galt som du ikke liker at den gjør med deg, at det er du selv som har skylden for at de gjør det de gjør?

Slik skal ingen mennesker ha det i livet sitt. Det finnes hjelp! Fortell om det som er vanskelig til en annen enn den som du er redd for.

Helsesykepleier

Helsesykepleier kan kontaktes for samtale, eller hjelpe deg å finne hvem som best kan hjelpe deg. Hvis du ikke kjenner til hvem som er helsesykepleier nærmest deg, kan du kontakte helsestasjonen.

Barnevernet

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter og får nødvendig hjelp til rett tid. Barnevernet skal også gi hjelp og støtte til foreldre/foresatte som er i en vanskelig livssituasjon, slik at de kan bli bedre i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg.

Psykisk helsehjelp på skolene

Mandager og torsdager er det sykepleier med særlig kompetanse innen psykisk helse tilstede på Risør videregående skole. Fredager er hjelp tilgjengelig på VIRK. Det er helsesykepleier på barneskolene og Risør ungdomsskole som kan henvise videre ved behov.

Samtaleoppfølging for voksne over 18 år – bearbeidelse av hendelser

Har du vært utsatt for vonde hendelser og har behov for samtale og bearbeidelse av opplevelsene dine? Benytt skjema for søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 25 kB) (PDF, 25 kB) og søk om samtaleoppfølging.

Politi

Ring 02800, så blir du satt over til ditt lokale politikontor.

Vern for eldre

Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. Telefon: 80 03 01 96

Østre Agder krisesenter 

Østre Agder krisesenter kan tilby deg dagsamtaler, samtalegrupper, overnatting, eller bare en telefonsamtale når hverdagen blir vanskelig å håndtere alene. Telefon: 37 01 32 80

Overgrepsmottak i Agder 

Overgrepsmottaket i Agder er et lavterskeltilbud til deg over 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller forsøk på seksuelle overgrep. Vi gir rask medisinsk hjelp og rådgivning, har åpent hele døgnet og yter hjelp uavhengig av om du ønsker å politianmelde overgrepet eller ikke. Alle som jobber ved overgrepsmottaket, har taushetsplikt. Telefon 38 07 34 00. Du kan også ringe levevakta på telefon: 116 117

Familievernkontoret

Familievernkontoret i Arendal er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernkontorets tilbud er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt på telefon: 37 00 57 80 eller e-post: fvk.arendal@bufetat.no

Alternativ til vold (ATV)

Alternativ til vold i Arendal er et tilbud til voldsutøvende menn, primært voldsutøvere med barn. Telefon: 46 88 94 95 (ikke sms). E-post: arendal@atv-stiftelsen.no

Nok.Agder

Nok.Agder (het tidligere Senter mot seksuelle overgrep – Agder, SMSO) er et lavterskel hjelpetilbud til personer over 16 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Tilbudet er gratis og det føres ikke journal. Tilbudet er et supplement til det øvrige hjelpeapparat. Telefon: 38 07 11 11/ kontakt@nokagder.no.

Statens barnehus Kristiansand

Statens barnehus Kristiansand er et tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge som har vært utsatt for, eller der det foreligger mistanke om seksuelle overgrep og/ eller vold.

dinutvei.no - en veiviser ved vold og overgrep

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt. Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Støttetelefon for incestutsatte og pårørende

Gratis heldøgnbemannet tjeneste. Telefon: 800 57 000.

Andre nyttige nettsteder og tilbud

 • www.116111.no  gratis nødtelefon for barn og unge, og er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt
 • www.korspahalsen.no  Du kan ringe og skrive anonymt med voksne som gjerne vil høre på deg og hjelpe deg
 • www.incest80057000.no Hjelp for seksuelt misbrukte
 • www.seif.no Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF). Telefon: 22 03 48 30
 • www.morild.org  For deg som har en far eller mor med psykiske problemer
 • www.barweb.no Et snakkested for deg som har en du bryr deg om, som er rusmisbruker   
 • www.klara-klok.no For deg som har spørsmål som er vanskelige å stille
 • www.barnogunge.no Et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere
 • www.ung.no Her finner du svar på det meste du som barn eller ung lurer på
 • www.utsattmann.no For og av menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep