Hvem er vi?

På denne siden kan du lese mer om hvem som er med i styringsgruppen og prosjektgruppen. 

Styringsgruppe

Kulturutvalget er Styringsgruppe for Byjubileet og dermed overordnet beslutningstaker for prosjektet. Etter hvert ordinære kulturutvalg settes utvalget som styringsgruppe og har slik tett oppfølging av arbeidet underveis, samt forslag til innhold og gjennomføring av Byjubileet.

Sekretær for styringsgruppa er kultursjef Anna Stina Næss.  

Medlemmer i Kulturutvalget: 

Kulturutvalget

Kulturutvalget
Navn Parti Rolle
Ragni Macqueen Leifson Arbeiderpartiet Leder i utvalg
Lene Gunstensen Arbeiderpartiet Nestleder i utvalg
Ister Muhamud Ali Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem
Vidar Iversen Rødt Utvalgsmedlem
Lars Ole Røed Høyre Utvalgsmedlem
Signe Leonore Lindstøl Høyre Utvalgsmedlem
Sarah Sægrov Ruud Venstre Utvalgsmedlem
Gro Øymyr Rødt Varamedlem i utvalg
Heidi Hødnebø Senterpartiet Varamedlem i utvalg
Bjørn Preben Anfinsen-Arisæ Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Per Arve Øyen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Jens Høibø Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Agyad Alhamwi Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Viggo Mathisen Larsen Høyre Varamedlem i utvalg
Else Tollan Bøhn Høyre Varamedlem i utvalg
Mads Christian Hveem Venstre Varamedlem i utvalg

 

Hvem er i prosjektgruppen? 

Det er opprettet en prosjektgruppe for Byjubileet.  Gruppen har arbeidsmøter hvor de aktivt jobber med å få på plass de forskjellige elementene i jubileumsprogrammet.  Prosjektgruppen er en tverrfaglig gruppe med kompetanse og nettverk som er viktig i arbeidet.  Det arrangeres møter for hele gruppen og møter i mindre arbeidsgrupper grupper i forbindelse med løsstående arrangementer.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen
Navn Tittel/tilhørighet
Anna Stina Næss Kultursjef, leder for prosjektgruppen
Mona Rhein Risør By
Ågot Bugge Kulturkoordinator Risørhuset, Risør kommune
Elisabeth Christiansen Rektor, Kulturskolen
Kristin Siewers Risør VGS
Knut Jost Arntzen Frivilligkoordinator, Risør kommune
Kamilla Solheim Kommunalsjef samfunnsutvikling, Risør kommune
Beate Aas Kommunalsjef oppvekst, Risør kommune
Martine van der Eems Prosjektleder Beyond Risør, Risør kommune
Stine Hommelsgård Nettredaktør, Risør kommune