Hvem er vi?

På denne siden kan du lese mer om hvem som er med i styringsgruppen, hvem som er i programkomiteen og prosjektgruppen. 

Styringsgruppe

Kulturutvalget er Styringsgruppe for Byjubileet og dermed overordnet beslutningstaker for prosjektet. Etter hvert ordinære kulturutvalg settes utvalget som styringsgruppe og har slik tett oppfølging av arbeidet underveis, samt forslag til innhold og gjennomføring av Byjubileet.

Sekretær for styringsgruppa er kultursjef Anna Stina Næss.  

Medlemmer i Kulturutvalget: 

Kulturutvalget

Kulturutvalget
Navn Parti Rolle
Ragni Macqueen Leifson Arbeiderpartiet Leder i utvalg
Lene Gunstensen Arbeiderpartiet Nestleder i utvalg
Ister Muhamud Ali Arbeiderpartiet Utvalgsmedlem
Vidar Iversen Rødt Utvalgsmedlem
Lars Ole Røed Høyre Utvalgsmedlem
Line Granjord Paulsen Høyre Utvalgsmedlem
Mads Christian Hveem Venstre Utvalgsmedlem
Gro Øymyr Rødt Varamedlem i utvalg
Heidi Hødnebø Senterpartiet Varamedlem i utvalg
Bjørn Preben Anfinsen-Arisæ Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Per Arve Øyen Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Jens Høibø Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Agyad Alhamwi Arbeiderpartiet Varamedlem i utvalg
Viggo Mathisen Larsen Høyre Varamedlem i utvalg
Signe Leonore Lindstøl Høyre Varamedlem i utvalg
Else Tollan Bøhn Høyre Varamedlem i utvalg
Sara Sægrov Ruud Venstre Varamedlem i utvalg

Programkomitee

Det er opprettet en Programkomite for Byjubileet 2023. Programkomiteen arbeider med å utforme den overordnede plattformen for jubileet, planlegge innhold og skape et helhetlig program for jubileet. Programkomiteen skal forholde seg til lag og foreninger, festivaler og aktører i Risørs kulturliv. Disse aktørene skal inviteres inn til å skape egne jubileumsarrangementer i jubileumsåret og koordinere disse inn i det helhetlige jubileumsprogrammet. Programkomiteen er en tverrfaglig gruppe med kompetanse og nettverk som blir viktig i arbeidet.
Programkomite

Medlemmer i programkomiteen:

Leder: Per Kristian Lunden, ordfører AP
Eirik Dørsdal
Jenny Hultqvist
Per Engh Halvorsen
Siri Linn Lunden
Harald Lindstøl
Kari-Anne Røisland
Ketil Thorvaldsen
Sigurd Lindstrøm
Ågot Bugge
Anna Stina Næss


Sekretær for programkomiteen er Anna Stina Næss  

Referat

Referat fra møtene blir publisert på denne siden fortløpende. 

Møte med Styringsgruppen 12.05.2021 - Opptak fra Teams