Byjubileet 2023

I 2023 er Risør by 300 år. Dette skal markeres. Jubileet skal være for alle og det skal inviteres til at innbyggerne, frivillige, næringsliv, institusjoner, aktører og foreninger skal kunne delta og medvirke. 
Jubileet skal inneholde et hovedarrangement rundt stiftelsesdatoen, byutviklingsrettede prosjekter og sikre samordning av alle initiativ, aktiviteter, arrangementer og tiltak i jubileumsåret.

Klikk her for å se hva som skjer i arrangementskalenderen 

Målgrupper – hvem er byjubileet være for?

  • Byjubileet er en markering for alle i kommunen, med hele dens mangfold, og med et spesielt fokus på unge og barnefamilier
  • Byjubileet er også være for våre gjester, og de som kan tenke seg å bo og leve i Risør

Løfter og ambisjoner – hva er våre mål?

  • Vi skal vise frem det verdifulle i byen og skapet et mangfold av sterke opplevelser
  • Vi skal bli bedre kjent med Risør, folkene som bor her og de som besøker oss
  • Vi skal lage en folkefest som inspirer til varige aktiviteter og tiltak i årene som kommer

Verdier

  • Inkluderende
  • Lekent
  • Solid

Har du et arrangement du vil gjennomføre?

Skal dere også ha et arrangement i jubileumsåret? Gjerne med en jubileumsvri og som er åpent for alle?

Bruk dette skjemaet for å melde inn arrangementet ditt i arrangementskalenderen 

Registrer ditt arrangement