Meld arrangement til Østre Agder brannvesen

Arrangement 

Alle arrangementer skal meldes til Østre Agder brannvesen.
​Skjema for melding om arrangement (PDF, 48 kB)

Kartlegging av risiko i forkant av et arrangement

Når du skal organisere arrangement, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta. En grundig gjennomgang av risikoer er viktig i planleggingsprosessen. 
Hjelp til kartlegging før arrangement. 

Overnatting 

All overnatting på for eksempel skoler, grendehus, forsamlingslokaler eller idrettshaller skal meldes til Østre Agder brannvesen, og det må gis beskjed senest en uke før overnattingen. 
Skjema for melding om overnatting (PDF, 69 kB)