Bakrommet i Motorbygget

Elevrådene ved Risør barneskole og Risør ungdomsskole er invitert til å bidra til videre utvikling og bruk av lokalene.

Bakrommet kan lånes under forutsetningene nedenfor.

Elevenes ønsker våren 2022

 1. Hva ønsker du å bruke oppholdsrommet i Motorbygget til? 
 • 5.-7. trinn: Se film, henge med venner, gjøre lekser, mekke på sparkesykkel/sykkel
 • 8.-10. trinn: Henge, spille, venterom når man skal videre på noe
 1. Når ønsker du å bruke det (dager, tidspunkt)? 
 • 5.-7. trinn: Etter skolen, lenger åpent på fredager, fra kl. 12 i helgene, litt kvelder
 • 8.-10. trinn: Hver dag, gjerne rett etter skoletid, helger også
 1. Hva ønsker du at det ellers skal være der av utstyr/inventar?  
 • 5.-7. trinn: Tegnesaker, nett, brettspill, kort, PC/PS, bordtennis, basketballbane, trail
 • 8.-10. trinn: Sofaer, stoler og bord til å spille brettspill på, Arkade maskiner/tv, kjøleskap
 1. Hvor og hvordan skal det informeres om når det er åpent?  
 • 5.-7. trinn: Plakater, lapp i klasserommet/med hjem, skilt på Motorbygget, Facebook, nettside, Visma
 • 8.-10. trinn: Åpningstider på døra, It’s Learning, Snap eller Instagram

Forutsetninger for bruk av lokalene  

 • Det skal alltid være minst to voksne tilstede. Nøkkel fås ved henvendelse til kommunen
 • Det er gratis å bruke lokalene til aktiviteter for barn og unge
 • Brukerne har selv ansvar for å holde lokalene ryddige og rene og ta med utstyr

Åpningstider/arrangement annonseres på https://www.facebook.com/UngiRisor 
Du kan også sende melding med innspill om bruk og utviklingsmuligheter via samme Facebookside.

Du finner også info på Instagram: https://www.instagram.com/ungirisor/

Bakrommet i Motorbygget - Klikk for stort bildeBakrommet i Motorbygget