Ferie for alle - Røde Kors

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for barn i familier som strever økonomisk. Vil du delta på Ferie for alle? Ta kontakt med NAV, barneverntjenesten eller skolehelsetjenesten, så hjelper de deg videre og sender inn søknad for deg og familien din. Dersom du ønsker å delta, men ikke kjenner noen i de overnevnte tjenestene, kan du ringe kommunens kontaktperson (se kontaktinfo nedenfor).

Mer informasjon og søknadsskjema

Her finnes generell informasjon, informasjon til den som skal sende søknad og påmeldingsskjema: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

For å melde på familier:

  1. Følg linken: https://www.rodekors.no/ferieforalle
  2. Gå ned på siden til du finner fanen «Jeg er ansatt i det lokale hjelpeapparatet»: Trykk på fanen
  3. Gå ned i fanens vindu til du finner knappen «Til påmelding»: Trykk på knappen
  4. Fyll inn skjemaet med informasjonen som etterspørres.

Husk! Ta med alle familiemedlemmer i søknadsskjemaet, både barn og foresatte