Ferie for alle - Røde Kors

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for barn i familier som strever økonomisk. Vil du delta på Ferie for alle? Ta kontakt med NAV, barneverntjenesten eller skolehelsetjenesten, så hjelper de deg videre og sender inn søknad for deg og familien din.

Mer informasjon og søknadsskjema

Her finnes generell informasjon, informasjon til den som skal sende søknad og påmeldingsskjema: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Systemkoordinator Individuell Plan (IP)
E-post

Arbeidssted kommunehuset.