Ferie for alle - Røde Kors

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for barn i familier som strever økonomisk. Vil du delta på Ferie for alle i sommer? Ta kontakt med NAV, barneverntjenesten eller skolehelsetjenesten, så hjelper de deg videre og sender inn søknad for deg og familien din.

Tilbud i sommerferien 2021 

Informasjonsbrosjyre og lenker til tilbudene (PDF, 476 kB)

  • 27. juni - 2. juli: Familieopphold på Røde Kors-senteret Eidene, på Tjøme
  • 2.-6. juli: Familieopphold på Vegårshei Ski- og aktivitetssenter
  • 25.-31. juli: Familieopphold i Haraldvigen, Kristiansand
  • 4.-8. august: Barneopphold på Trollaktiv, Evje

Mer informasjon og søknadsskjema

Her finnes generell informasjon, informasjon til den som skal sende søknad og påmeldingsskjema: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Kontaktinformasjon

Elin Evensen
Ungdomskontakt og SLT-koordinator
E-post
Mobil 918 30 135

Arbeidssted kommunehuset.