Ferie for alle - Røde Kors

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for barn i familier som strever økonomisk. Vil du delta på Ferie for alle? Ta kontakt med NAV, barneverntjenesten eller skolehelsetjenesten, så hjelper de deg videre og sender inn søknad for deg og familien din. Dersom du ønsker å delta, men ikke kjenner noen i de overnevnte tjenestene, kan du ringe kommunens kontaktperson (se kontaktinfo til høyre).

Mer informasjon og søknadsskjema

Her finnes generell informasjon, informasjon til den som skal sende søknad og påmeldingsskjema: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver. Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
E-post
Mobil 97 61 32 88

Rådgiver i stab Område skole og barnehage
Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Veterankontakt
Barn og unges representant i plan- og byggesaker