Frivillighetsstrategi for Risør kommune 2022-2030

Risør kommunes frivillighetsstrategi 2022-2030 ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte 17. februar 2022 (PS 22/3).

Med det har vi nå en felles plattform for arbeidet i den spennende tiden som nå ligger foran oss, med Frivillighetens År og ny frivillighetskoordinator på plass i 2022 og Byjubileum i 2023. Dessuten venter vi at Agder Fylkeskommune vil ferdigstille den regionale strategien i løpet av året.

Frivillighetsstrategi for Risør kommune 2022-2030 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2022-2026 til Frivillighetsstrategi for Risør kommune (PDF, 998 kB)

Kunnskapsgrunnlag og medvirkning (PDF, 2 MB)

Behandling i kommunestyret 17. februar 2022 - saksdokumenter og møteprotokoll

Prosess fram mot vedtatt frivillighetsstrategi

Arbeidet ble påbegynt høsten 2020 og her kan du lese mer om prosessen fram mot ferdigbehandlet frivillighetsstrategi med tilhørende handlingsprogram og kunnskapsgrunnlag.

forside frivillighetsstrategi - Klikk for stort bilde