Treningstider 2019/20

 

Følgende bygg kan lånes til trening, kamper og andre aktiviteter, Risørhallen, Idrettsbygget på Kjempesteinsmyra, svømmehallen og gymsalen på Risør videregående skole Hønseheia (ikke i helgene).

Søknadsfrist i mai hvert år.

Dette annonseres i Aust Agder Blad, kommunens hjemmeside og på kommunens Facebook-profil.

Det er lag og foreningers ansvar å søke på treningstider innen fristen som er satt.

Treningstidene fordeles av Idrettsrådet med Kultursjefen i Risør kommune som klageinstans.
 

Her kan du søke om faste treningstider 2019/2020 (docx, 16 kb)