Etablereratelier

Risør kommune tilbyr et subsidiert atelier til unge profesjonelle kunstnere i etableringsfasen.

Kunstfaglig bakgrunn og aktivitet skal ligge til grunn for avtalen.

Kunstnere som har mottatt Risør kommunes Kunstnerstipend vil etter endt stipendperiode få tilbud om etablererverksted i et år.

Søknad sendes kultursjefen.