Foreninger for fysisk og psykisk helse

Foreningen for muskelsyke i Agder FFM
Tonny Fløystad
Tlf. 37016341
tonnyffm@online.no
www.ffm.no

Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL) Risør Lag
Kjell Monrad
Tlf. 41310980
kjmonrad@online.no

Nasjonalforeningens Helselag på Frydendal
Jenny Lindbekk
Myrheia 5, 4950 Risør
Tlf: 478 42 214

Nasjonalforeningen Søndeled Helselag 
Elin Gregersen
mobil 951 52 794
taletgre@online.no 

Norges Blindeforbund (NBF) Østre Agder lokallag
Torill Hope Lokander
Heiveien 14 B, 4950 RISØR
Tlf: 917 20 948

Norges Diabetes Forbund (NDF) avdeling Risør og Gjerstad
Bjørnar Gjerde
Tlf 907 66 324
Leideren 14, 4950 Risør
leideren14@gmail.com

Norsk Forbund For Utviklingshemmede NFU) Risør og Gjerstad Lokallag
Elsa Lill Karlsen
elsalill46@gmail.com

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Arendal og Omegn lokallag HLF
Lillian Eriksen Saetre
Tlf. 93066812
Wivi Garthe
Tlf. 90698065

Risør Demensforening
Det jobbes for å få denne foreningen oppe å gå igjen. 

Risør Revmatikerforening
Anlaug Stenersen
Kvernsmyrvegen 210, 4950 Risør
Tlf. 97 96 15 62
risor.aa@revmatiker.org