Sang og musikk

Bare for gøy (kor)
Torill Berg Jonas
torijon@online.no
www.bareforgoy.no

Englekoret
Inger Tora Solstad
Tlf. 918 42 482
https://www.facebook.com/Englekoret/timeline
 

Risør jazzklubb
https://www.facebook.com/groups/38035089683/

Risør Motettkor
Olav Thomassen,
Tlf. 994 43 404

Risør Musikkorps
Bente Arntsen,
Tlf. 90537761
bentewits@live.no

Risør Skolemusikkorps
Alla Podina
Tlf. 465 95 938
www.rsmk.no

Risør Shantykor
Torfinn Thune Nilsen
Tlf. 37151312 / 95789184
thune-n@online.no
https://risorshantykor.wordpress.com/author/risorshantykor

Rockeklubben
Raymond Solli
Tlf. 916 89 655
raymond.sollie@gmail.com

Samspillprosjektet Sang i Øst
Sigbjørn Tønnesland
Tlf. 951 95 701
post@sangiost.no

Søndeled Musikkorps
Leif Markseth
Tlf. 905 73 881