Lokalhistorie

Det finnes en rekke lokalhistoriske bøker å få kjøpt hos bokhandlerne i Risør eller direkte fra historielagene. På Risør bibliotek har de bøkene til utlån, og de har også kompetanse til å kunne hjelpe deg videre dersom du har konkrete spørsmål du ønsker svar på.

Aust-Agder museum og arkiv har blant annet fotosamlinger og fjernarkiv for kommunale sakspapirer.

Søndeled og Risør historielag gjør et viktig arbeid i å ta vare på og formidle vår felles kulturarv.