Lokal forskrift om hundehold i Risør kommune

Risør bystyre vedtok  15. september 2016 Lokal forskrift om hundehold, Risør kommune, Aust-Agder

Den lokale forskriften om hundehold kan du lese her.

Risør kommune har satt opp en hundegård til allmenn bruk på Randvik. Forskriften presiserer at hunder skal holdes i bånd, eller være forsvarlig innestengt/inngjerdet i bestemte områder i Risør kommune. Ett av disse områdene er Randvik.

Risør kommune ønsker med dette tiltaket å gi et tilbud på Randvik til hundeeierne hvor hundene kan løpe i fri utfoldelse uten bånd.

Tiltaket skal evalueres for videre bruk etter sommeren.

Det minnes om at hunden til enhver tid må være under oppsyn når den er i gården.