Arbeidsparken

Lisand driver Arbeidsparken i Risør på vegne av Risør kommune. Arbeidsparken er for unge mottakere av økonomisk stønad.

Arbeidsoppgaver

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være enkle vaktmestertjenester, rydde turløyper og klippe plener som ligger under kommunens forvaltning/teknisk avdeling. En gang i uka har vi undervisning innen jobbrelaterte temaer for gruppen. 

Ønsker du å undersøke om vi kan ta oppdrag for deg? Kontakt en av de ansatte i Lisand. 

Kontakt

Ansatte Lisand

Hvorfor aktivitetsplikt?

Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Formålet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse. Kommuner som har praksis for å stille slike vilkår, viser til gode resultater. Nyere forskning viser at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder.