Rapporter omsetning av alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Slik rapporterer du 

Opplysninger om alkoholsalget skal du melde inn til oss innen 1. april hvert år.

Skjema - rapporter omsetning

 

Hva koster det?

Priser finner du i alkoholforskriften, kapittel 6.