Tobakkssalg

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

Registrering i tobakkssalgsregisteret

Alle som selger tobakksvarer til forbruker har en registreringsplikt etter tobakkskadeloven § 4 og må registrere seg i tobakkssalgsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Hvis du skal slutte å selge tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalgsregisteret. 

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Kommunestyret vedtok 17.02.2022 i sak 22/9 at det skal innføres tilsynsavgift fra og med 2022.
 

Kontroll av tobakkssalg

Kommunen kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer.

Ved kontroller sjekkes blant annet at:

  • opplysningene i tobakkssalgsregisteret stemmer med opplysningene på salgsstedet
  • varene er kjøpt fra en registrert grossist
  • tobakksvarer ikke selges til personer under 18 år
  • salgsstedet har en internkontroll som gir de ansatte god nok kunnskap om regelverket
  • det ikke reklameres for tobakksvarer
  • tobakksvarer ikke selges med rabatt eller gis bort

Brudd på tobakksskadelovgivningen

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

  • retting av det ulovlige forholdet
  • salgsforbud i en periode
  • tvangsmulkt

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen.
Tilsynsavgiften for faste salgssteder er 2 000 kr pr. år.
For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1 000 kr pr. år. 

Lover og regler

Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften