Renovasjon- og slamgebyr

Risør kommune bruker Risør- og Tvedestrand-regionens avfallsselskap AS til å håndtere innsamling av avfall, slamtømming og fakturering av disse tjenestene.

Se mer informasjon på RTA as sine hjemmesider.

Her kan du lese Forskrift om felles renovasjon som gjelder for kommunene Risør Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei kommune.