Ferdigattest og brukstillatelse

Når et søknadspliktig tiltak er avsluttet og du skal ta det i bruk, må du skaffe en ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søke om midlertidig brukstillatelse.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse. Skjema for søknad om ferdigattest, eller søknad om midlertidig brukstillatelse finner du her:

Tjenestene - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)