Slik søker du om byggetillatelse

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Kart

Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning.
Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Bestill situasjonskart på Infoland.no

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
Bestill naboliste på Infoland.no.

Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din eiendom. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl. §21-3)

Vedlegg til søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

  • Søknadsskjema:
    Søk via Direktoratet for byggkvalitet (Dibk)
  • Privatperson
  • Profesjonell søker
    Nabovarsel:
  • Digitalt nabovarsel (via Direktoratet for byggkvalitet)
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra din digitale tjenestetilbyder.
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Slik sender du søknaden

Risør kommune bruker tjenesten eDialog. Det er en sikker, kryptert kanal for digital innsending av meldinger, der du også kan legge ved dokumenter. I denne løsningen kan du sende informasjon som inneholder sensitive personopplysninger eller andre taushetsbelagte opplysninger. Du logger inn med ID-porten (Min ID, eller BankID).

Send sikker post

Du kan også sende på følgende måter:

Hva koster det å søke?

Se oversikt over byggesaksgebyr. (PDF, 938 kB)