Utslippstillatelse fra private avløpsanlegg

Slik søker du

I følge Forurensningsforskriften kapittel 12skal det sendes søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dette gjelder både for endring av eksisterende og etablering av nye avløpsanlegg.

Man kan ikke søke selv, anlegget må prosjekteres og søknaden må fylles ut av et fagkyndig foretak.

Du finner mer informasjon på www.avlop.no.

Søknadsskjema finner du her:

Hva koster det?

Se oversikt over byggesaksgebyrer (PDF, 938 kB).