Deling av eiendom

Deling av eiendom er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven. Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

To prosesser

  • Behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring. (Her skal det linkes til hvordan dette gjøres)

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Du får naboliste, situasjonskart, planbestemmelser etc. via Infoland for profesjonelle aktører, privatpersoner tar kontakt med kommunen.

Søknadsskjema for deling

Nabovarsel og kvittering for nabovarsel

Situasjonskart som viser ønsket grense

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.
Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.