Kart og oppmåling

Her kommer du til kommunekartet

Her kommer du til planinnsyn/plandialog

I kommunekartet kan du søke på eiendommer, adresser og steder, eller zoome direkte på kartet og klikke på aktuelle eiendommer for å få fram mer informasjon. Du kan også ta utskrift av kart.

I kartet, under fanen Risør, kan du slå på forskjellige kartlag som reguleringsplaner og kommuneplan. I fanen til venstre kan det velges funksjoner som påtegning, måling av avstand og areal, flyfoto med mer.

I planinnsyn/plandialog kan du se oversikt over planer under høring og sende innspill digitalt til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Kart til bruk i byggesaker og lignende kan bestilles hos kommunen og er gratis. Send en henvendelse til post@risor.kommune.no hvor du angir gårdsnummer (gnr) og bruksnummer (bnr) for den aktuelle eiendommen du ønsker kart over.

Digitale kart kan du bestille her