Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Deling av eiendommen som alternativ

Dersom eiendommen kan deles kan det være fordelaktig å dele i egne gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr). På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må da søke om å dele eiendommen i stedet for å søke om seksjonering.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesak, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen, med disse vedleggene:

  • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • Plantegninger
  • Vedtekter

Saksbehandlingstid

  • Seksjonering behandles normalt innen 2- 3 måneder fra kommunen har mottatt komplett søknad.
  • Oppmålingsforretning har en saksbehandlingstid på inntil 16 uker.

Oppheve seksjonering

Oppheving av et eierseksjonssameie krever tilslutning fra alle sameierne. Når eierseksjonssameiet slettes, blir eiendommen et ordinært sameie. De tidligere seksjonseiere blir sameiere i eiendommen med andel lik tidligere sameiebrøk.

Krav om sletting sendes til post@risor.kommune.no eller Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør

Husk å legge ved skriftlig samtykke fra alle seksjonseiere.