Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Energiportalen

Risør kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til våre innbyggere. Dette omfatter:

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker mindre energi og dermed også får ned strømregningen. Å bruke mindre energi, eller gå over til fornybare energikilder, er dessuten et godt klimatiltak. I tillegg vil boligeiere få råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger, blant annet.

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier samfunnsplanlegger i Risør kommune Berit Weiby Gregersen.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Risør kommune gjennomfører i 2024 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere boligeierne til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av energiportalen.no og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

 

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen.no og søk opp boligen din. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.