Regnskap og årsberetning

Årsberetning og regnskap for 2022

Kommunedirektørens regnskap og årsberetning for 2022 ble behandlet i kommunestyret 25.05.2023.

Årsberetning 2022 (PDF, 4 MB)

Regnskap 2022 (PDF, 14 MB)

Årsberetning og regnskap for 2021

Kommunedirektørens regnskap og årsberetning for 2021 ble behandlet i kommunestyret 19.05.2022.

Årsberetning 2021 (PDF, 3 MB)

Regnskap 2021 (PDF, 16 MB)

Årsberetning og regnskap for 2020

Kommunedirektørens regnskap og årsberetning for 2020 behandles i formannskapet 10.06 og i bystyret 24.06.2021

Årsberetning 2020 (PDF, 2 MB)

Regnskap 2020 (PDF, 13 MB)

Årsberetning og regnskap for 2019

Rådmannens regnskap og årsberetning for 2019 behandles i formannskapet 14.05. og bystyret 28.05.2020. 

Årsberetning 2019 (PDF, 5 MB)

Regnskap 2019 (PDF, 17 MB)

Enhetenes årsmeldinger 2019

Årsberetning og regnskap for 2018

Rådmannens regnskap og årsberetning for 2018 behandles i formannskapet 15.05. og bystyret 28.05.2019. 

Enhetenes årsmeldinger 2018 

Årsberetning og regnskap for 2017

Rådmannens regnskap og årsberetning for 2017 ble vedtatt i bystyrets møte 5. juni 2018 (PS 51/18).

Regnskap 2017 (PDF, 3 MB)

Årsberetning 2017 (PDF, 3 MB)

Vedlegg: Indikatorer i Kommuneplan 2014-2025 (PDF, 3 MB) (ikke oppdatert på alle områder)

Enhetenes Virksomhetsmeldinger

Årsberetning og regnskap for 2016

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2016 ble behandlet i bystyret 24. mai (PS 43/17)

Årsberetning 2016 (PDF, 3 MB)

Regnskap 2016 (PDF, 3 MB)

Årsberetning og regnskap for 2015

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2015 ble behandlet i bystyret 26. mai (PS 99/16)

Årsberetning 2015 (PDF, 9 MB)

Regnskap 2015

Årsberetning og regnskap for 2014

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2014 ble behandlet i bystyret 28. mai 2015.

Årsberetning 2014 (PDF, 2 MB)

Regnskap 2014 (PDF, 4 MB)

Årsberetning og regnskap for 2013

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2013 ble behandlet i bystyret  22. mai 2014.

Årsberetning og regnskap for 2012

Årsberetning 2012 (PDF, 4 MB)