Rapporter og utredninger

Analyse helse og velferd - Agenda Kaupang (PDF, 8 MB)

Boligundersøkelse  Risør sentrum 2016 (PDF, 15 MB)

 
 

Eiendomsutvalgets vurdering av bebygd og ubebygd kommunal eiendom (2014) (PDF, 6 MB)

Evaluering av hensynssoner for kulturminner (2016) (PDF, 18 MB)

Folkehelseoversikt. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Risør kommune 2015 (PDF, 2 MB)

Kommunereformprosessen - Forprosjekt - 6K, 4 K og E18-kommunen (2016) (PDF, 3 MB)

Strategisk kompetanseplan - en utredning (2012) (PDF, 593 kB)