LHBT+ plan (under utarbeidelse) - eller Mangfoldsplan

Spørsmål om utarbeidelse av LHBTIQ (se nedenfor om forkortelsen) plan ble behandlet i Livsløpsutvalgets møte 20. april 2022, PS 22/9. Her finner du saksdokumentene

Livsløpsutvalgets vedtak

  1. Livsløpsutvalget ber administrasjonen om å utarbeide en plan for LHBTIQ med utgangspunkt i Sak 22/9 i Livsløpsutvalget.
  2. Livsløpsutvalget utpeker Anette Lunner (H), Hanne Trine Helland Ellefsen (R) og Ole Henrik Grønn (Ap) til referansegruppe i arbeidet.
  3. Det er ønskelig å gjennomføre et folkemøte om temaet.

Medvirkning

Tirsdag 12. juli ble Risør Mangfoldsfestival arrangert, etter initiativ som var tatt før den politiske beslutningen om å utarbeide en slik plan. Anledningen ble benyttet til å holde et kort dialog- og innspillsmøte (PDF, 573 kB).

Som resultatet fra Menti viser, og som også ble utdypet av flere av deltakerne, ønskes en plan som bidrar til at alle opplever tilhørighet og aksept. Tiltak for å bidra til bedre levekår for LHBT+ personer spesielt ble i Livsløpsutvalget vurdert som viktig, men budskapet i møtet var at selv om ikke andre grupper som bryter med normen får tilsvarende fokus i planen, bør planen også handle om likestilling, inkludering og mangfold generelt. Og det bør være tiltak for å redusere diskriminering og mobbing, enten det gjelder personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, etnisitet, funksjonsevne eller annet.

Innspillene tas med videre i planarbeidet, og det vil inviteres til nytt åpent møte før planen går til politisk behandling. Kontakt gjerne saksbehandler Malin Paust hvis du har spørsmål eller innspill i mellomtiden.

Mentiresultat - Klikk for stort bildeResultater av Menti under dialog- og innspillsmøtet 12. juli 2022

LHBT

- definisjon hentet fra https://www.foreningenfri.no/informasjon/begreper/ 

Betegnelse på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe. Det er også vanlig å inkludere intersex og skeive i denne gruppen, og da blir forkortelsen lhbtiq. ‘Q’ står for queer som er den engelske varianten av skeiv.

Det er etterhvert et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet, og noen velger å omtale gruppen som lhbt+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av ‘+’.