Temaplaner og strategier

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 (PDF, 396 kB)

Eierskapsmelding 2024 (PDF, 487 kB)

Evaluering av hensynssoner for kulturminner (PDF, 18 MB)

Festivalstrategi (2016) (PDF, 636 kB)

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Veileder (PDF, 6 MB) (PS 150/16)

Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder

Frivillighetsstrategi for Risør kommune 2022-2030

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2020 (fullversjon) (PDF, 905 kB) og Kortversjon av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2020 (PDF, 3 MB)

Hovedplan for vann og avløp med vedlegg (2013) (PDF, 7 MB)

Kulturplan 2016-2020 (PDF, 3 MB) - Plan for kulturplanen 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Om Kulturplanarbeidet 14.3.24 (PDF, 459 kB)

LHBT+ plan - eller Mangfoldsplan (under arbeid)

Miljøplanen 2024-2030 - Kommunedelplan for miljø, klima og natur

Oppvekstplan 2022-2023 - om forebyggende arbeid i inkluderende fellesskap, tidlig innsats, individuell tilrettelegging og tverrfaglig oppfølging ved behov (PDF, 3 MB)

Parkeringsplan for Risør sentrum, vedtatt 25.1.2018 (PDF, 4 MB) - Parkeringsplan -kart, vedtatt 25.1.2018 (PDF, 2 MB)

Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 2013-2016, rullert for 2024  (PDF, 134 kB)

Reguleringsplan for Risør sentrum (verneplan for Risør sentrum)  (PDF, 2 MB)(1991) - Vis planen i Kommunekart, velg Kartlag - Reguleringsplaner  

Reisemålsprosess - Risør året rundt (2020) (PDF, 19 MB)

Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2025 (2015) (PDF, 2 MB) 

Strategisk plan for kulturminner (PDF, 813 kB) - Evaluering av hensynssoner for kulturminner (2016) (PDF, 18 MB)

Stedsanalyse for Søndeled 2022 (PDF, 3 MB)

Trafikksikkerhetsplan for Risør kommune 2023 - 2027 med Handlingsplan

Veteranplan

Utdaterte planer som ikke lenger er gjeldende

(Ref. Planstrategi 2020-2024)

Behovsplan barnehager 2013-2025 (PDF, 627 kB)

Brannsikringsplan (2010) (PDF, 2 MB)

Bredbåndstrategi (2013) (PDF, 452 kB)

Kommunikasjonsstrategi (2013) (PDF, 305 kB)

Kompetanseplan for barnehager 2016-2019 (2016) (PDF, 873 kB)

Landbruksplan (2005) (PDF, 513 kB)

Omsorgsplan 2010 - 2020 (PDF, 3 MB)

Plan for etablering av bobilparkering i Risør sentrum (2015) (PDF, 2 MB)

Plan for tilsyn med barnehager 2015 - 2018 (PDF, 609 kB)

Ruspolitisk handlingsplan 2010 - 2016 (PDF, 411 kB)

SLT i Risør kommune (2015) (PDF, 462 kB)

Tidlig innsats i lærende fellesskaper 0 - 6 år 2015 - 2019 (PDF, 568 kB)

Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge (2013) (PDF, 741 kB)