Høring av forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Kommunestyret vedtok 25.05.2023 å legge Kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-4 og 11-14. 

Høringsfrist er 15.09.2023

Les mer om kommuneplanen, og last den ned her.