Høring av forslag til Miljøplan 2023-2030

Kommunestyret vedtok 15.06.2023 å legge kommunedelplan for klima og miljø - Miljøplanen 2023-2030 ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-4.

Høringsfrist er 15.09.2023

Les mer om Miljøplanen, og last den ned her.