Høring av forslag til regler for handel og politivedtekter for Risør kommune

Risør kommune legger forskrift om politivedtekter og regler for handel og bruk av offentlig areal ut på høring. Høringsfrist er 3. mai 2023

Kommunedirektøren har jobbet med en oppdatering av forskrift om politivedtekter og regler for handel og bruk av offentlig areal.  Miljø- og Teknisk utvalg vedtok i møte 13.03.2023 å legge de nye forslagene ut på høring i seks uker.  Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har gitt følgende uttalelse til forslaget til endringer: Rådet ber kommunen følge opp reglene for handel og bruk av offentlig areal i Risør sentrum og reagere om disse brytes.

Høringssvar kan sendes til post@risor.kommune.no innen 3. mai 2023, eller til Risør kommune, Postmottak 158,  4953 Risør.

Dokumenter på høring:

Forskrift om politivedtekter (PDF, 172 kB)

Regler for handel og bruk av offentlig areal (PDF, 166 kB)

 

Eksisterende politivedtekter for Risør kommune og regler for handel og bruk av offentlig areal kan til sammenlikning leses her: Forskrift til politivedtekter (gammel) Regler for handel og bruk av offentlig areal (gammel)