Høring: Kommuneplanens samfunnsdel

Risør bystyre vedtok 28.02.2019 sak 19/19 å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 og § 11-14. Frist for innspill er 17.04.2019.

Innspill sendes til post@risor.kommune.no eller Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak, Pb. 158, 4952 Risør.

Dokumenter:

 
Spørsmål rettes til Camilla Trondsen Solli, tlf: 91168798/37149680