Høring - Navnesak for bruksnavnet Teien/Teigen

I forbindelse med adressering i Risør kommune tok kommunen opp navnesak for navnet på bruk 27/13 i Risør kommune, Teien/Teigen, i epost til Kartverket 29.06.2022. Se vedlagt brev. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. 

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

  • Teien/Teigen (bruk 4201-27/13)
  • Av Teien (bruk 4201-27/53)
  • Teiensodden (nes)
  • Teigen (bruk 3814-79/2) i Kragerø kommune
  • Teigen, teig 2 (bruk 3814-79/13) i Kragerø kommune

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen for SSR: www.norgeskart.no/ssr/. Bruksnavnet står kun i matrikkelen og er søkbart i https://seeiendom.kartverket.no. Søk på: gnr./bnr., navnet på kommunen. 

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Lokal høring:
Det er kommunen som har ansvar for at kunngjøring av navnesak er reist. Vi legger med dette saken ut på lokal høring, jf.§ 8 i lov om stadnavn. Har du innspill til stavemåte, ber vi om tilbakemelding til Risør kommune innen 21.07.2023. Innspill kan sendes Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør, eller til kommunens postmottak: post@risor.kommune.no

Videre saksgang: 
Når kommunen har innhenta de lokale høringsuttalelsene, vil disse bli sendt Språkrådet. Språkrådet gir en tilrådning til Kartverket som igjen gjør et endelig vedtak. 

Mer opplysninger: For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50.

Dokumenter i saken: