Høring - Revisjon av lokal forskrift og vann- og avløpsgebyr

Alle har anledning til å komme med uttalelse. Innspill må sendes skriftlig til Risør kommune.

Høringsinnspill kan sendes på epost eller post til kommunen:

Epost: post@risor.kommune.no
Post:   Postboks 158, 4952 Risør

Innspill merkes "Uttalelse om endringer lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer."

Frist for å sende uttalelse: 21.5.2023

Her finner du dokumentene i saken.

Høringsbrev - endring av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Risør kommune (PDF, 465 kB)

Vedlegg - Forskrift om vann-og avløpsgebyr i Risør kommune fra 2001 (PDF, 54 kB)

Vedlegg - Forslag revidert Forskrift om vann-og avløpsgebyr i Risør kommune 2023 (PDF, 68 kB)

Vedlegg - Oppstilling av foreslåtte endringer (PDF, 521 kB)

Vedlegg - Saksfremlegg - Forslag om endring i 'forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Risør kommune' (PDF, 328 kB)