Høring - Varsel om oppstart av planarbeid for Sliperiet

WSP Norge AS varsler oppstart av detaljreguleringsplan for Sliperiet (Søndeled), i henhold til § 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger i form av leiligheter, kjeda boliger og rekkehus.

Innspill/merknader til planarbeidet kan sendes til WSP v/Espen Hovde, Fjellgata 6, 4612 Kristiansand, eller e-post: espen.hovde@wsp.com. Spørsmål kan rettes til WSP v/Espen Hovde, tlf. 924 67 161.

Frist for å komme med innspill/merknader er satt til 15. mai 2023.

Dokumenter i saken:

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF, 813 kB)