Høring:  Veteranplan for Risør kommune 

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 28. september å legge Veteranplan for Risør kommune ut til offentlig ettersyn i fire uker. Høringsfrist er mandag 30. oktober 2023.

Innspill sendes post@risor.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 19/10074.

Les mer om Veteranplanen og last den ned her.