Kunngjøring - Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Risør kommunestyre vedtok i sak 23/46, den 14.12.2023 lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Risør.

Lokal forskrift er kunngjort i Norsk Lovtidend, og kan leses her:

Lokal forskrift