Kunngjøring - Utbyggingsavtale Sandnes bolig og feriehus, gnr. 5, bnr. 5

Risør kommunestyre vedtok utbyggingsavtaler for planområdet “Sandnes bolig og feriehus, gnr. 5, bnr. 5” i sak 24/5, datert 29.2.2024. 

Avtalen omhandler bl.a. opparbeiding av vann og avløp og utbedring av kommunal vei i Spirekleiv, krav til velforening og mulighet for å inngå momsavtale. Vedtaket kan ikke påklages. Dokumenter i saken kan leses her: