Melding om mindre endring av reguleringsplan for Holmen

Fiskerihavna Risør AS v/Asplan Viak AS søker om å foreta en mindre endring av reguleringsplanen for Holmen.

Formålet med endringen er å legge til rette for oppføring av nytt fiskemottak, samt legge til rette for bygging av 1 boenhet i tilknytning til dette anlegget.

Dokumenter i saken kan leses her:

 
Eventuelle merknader sendes til: Asplan Viak AS, PB 701, 4808 Arendal, eller Johan Nyland, e-post: johan.nyland@asplanviak.no
Frist for å komme med merknader er satt til torsdag 28. november 2019.