Mindre endring av reguleringsplan for Moland Vest

Det varsles med dette at Risør kommune søker om å foreta en mindre endring av reguleringsplanen for Moland Vest.

Endringen består i omregulering av to mindre arealer fra hhv. "Parkbelte i industriområde" og "Parkeringsplass" til "Industri".

Dokumenter i saken kan leses her:

Frist for å komme med merknader til planendringen settes til fredag 8. november 2019.

Merknader kan sendes til:

Risør kommune v/Anders A. Pedersen, Enhet for plan- og byggesak, PB 158, 4952 Risør